ห่างจากหมู่บ้านบางเบ้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร
จะเป็นเขตพื้นที่เกาะช้างใต้ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันนัก
แต่ที่นี่ยังมีหาดทรายที่สวยงาม รวมถึงน้ำตกและผืนป่า
รอคอยการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยว

เดินป่าเที่ยวน้ำตกคลองกอย เกาะช้างใต้


เส้นทางเดินป่าคลองกอย-ยอดเขาสูงสลักเพชร จะอยู่ทางฝั่งเกาะช้างใต้ ซึ่งอยู่ถัดจากหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า มาประมาณหนึ่งกิโลเมตร เส้นทางจะเดินมุงหน้าไปยังเขาสลักเพชร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ความสูงวัดระดับได้ 744 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ป่าไม้ในผืนป่าคลองกอยเกาะช้าง แห่งนี้โดยรวมประกอบด้วย ไม้ตระกลูยาง ยางป่า ป่าไผ่ เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งจะเขียวชอุ่มตลอดปี


Jungle Trekking: Kong Koi Waterfall


ระยะเวลา 09:00น.-16:00น. ราคา / บาท ราคานี้รวม
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 850 - รถรับ-ส่งจากที่พัก ทั้งไปและกลับ
- เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก
- อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
- ผลไม้, ของว่าง, น้ำดื่ม

Image Gallery


โปรแกรมการเดินทาง

08:00น.-08:30น.รถรับจากโรงแรมที่พักตามเวลาที่นัดหมาย ออกเดินทางไปยังเกาะช้างใต้ทางด้านท้ายสุดของเกาะช้าง โดยเส้นทางการเดินป่าจะแบ่งออกเป็นหลายเส้นทางขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละเส้นทางจะผ่านน้ำตกขนาดเล็ก และขนาดใหญ่หลายสาย บางแห่งสามารถหยุดพักเล่นน้ำพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

ในระหว่างทางเดิน ท่านสามารถได้ยินเสียง หรือได้พบนกปรอด นกหางแซงแซวหลากสี นกกินปลี นก Kingfisher จักจั่น ลิง กระรอก กระถิก ส่วนสัตว์ที่พบนานๆ ครั้ง มีนกเงือก ซึ่งปีกจะมีสามแถบ และกว้างประมาณหนึ่งเมตร

ส่วนน้ำตกในผืนป่าแห่งนี้ที่สำรวจพบ มีห้าสาย แต่ละแห่งใช้เวลาเดินทางมากบ้าง น้อยบ้าง โดยทุกสายจะตกลงมารวมกันกับสายที่ 5 ซึ่งเป็นที่มาของน้ำตกคองกอย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม กรุณาติดต่อที่
ไทย สไมล์ ทราเวล (10.00น.-20.00น.) , Line ID : thaismile_travel
Mobile: 063 296 6497 (Hot Line) และ 063 414 6629
อีเมล์ : booking@kohchangebooking.com และ thaismile_travel@hotmail.com