เกาะช้าง ไปยังไง..?
ข้อมูลการเดินทางไปเกาะช้าง ตารางรถ ตารางเรือ
และราคาค่าโดยสาร พร้อมแนะนำเส้นทางขับรถไปเอง
ให้ท่านวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น

การเดินทางไปเกาะช้าง


เส้นทาง ขับรถไปเกาะช้าง

การเดินทางโดยรถยนต์ ไปเกาะช้าง ท่านสามารถขับรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ ไปเกาะช้าง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง สามารถเลือกใช้เส้นทางรถยนต์ ได้ดังนี้


การเดินทางไปเกาะช้าง


เส้นทางที่ 1. เส้นทาง บางนา - ตราด ( เส้นทางหลวงหมายเลข 3 ) หรือทางยกระดับ บางนา - บางปะกง ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 344 ถึงอำเภอแกลง และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจันทบุรี เพื่อมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองตราด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2. เส้นทาง ตามทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านชลบุรี พัทยา สัตหีบ ระยอง ถึงอำเภอแกลงและต่อด้วยทางหลวง หมายเลข 3 ผ่านจันทบุรี เข้าตัวเมืองจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 390 กิโลเมตรหรือ อาจใช้เส้นทางหมายเลข 36 จากพัทยาผ่านระยอง อำเภอแกลง รวมระยะทาง 355 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3. เส้นทาง จากมอเตอร์เวย์ ( Motor Way ) เริ่ม กิโลเมตรที่ 0 ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษกรุงเทพฯ-ชลบุรี) ที่เชื่อมต่อ มาจากถนนพระราม 9 - ศรีนครินทร์ ที่ขับตรงมาจนพบกับทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) ถึงอำเภอแกลง และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3 ผ่าน อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี ข้ามสะพานเวฬุ ผ่านอำเภอเขาสมิง ตรงเข้าตัวเมืองจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร

เส้นทางลัด ปัจจุบันท่านสามารถใช้เส้นทางลัด มายังท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องขับผ่านเข้าตัวเมืองจังหวัดตราด ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 30 นาที หลังจากที่ท่านเดินทางผ่านจังหวัดจันทบุรีมาแล้ว และกำลังจะเข้าตัวเมืองตราด ท่านจะต้องข้ามสะพานแม่น้ำเวฬุซึ่งเป็นสะพานยาว แบ่งเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พอลงจากสะพานจะพบจุดต้อนรับนักท่องที่ยว (มีลักษณะเหมือนเรือขนาดใหญ่อยู่สองฝั่งถนน ตรงกลางถนนจะเป็นหลังคาขนาดใหญ่คล้ายกับดอกเห็ดยักษ์) จากจุดนี้อีกประมาณ 300 เมตรท่านจะพบ สามแยกไฟแดงแสนตุ้ง หลังขับผ่านแยกนี้แล้วให้ท่านขับรถ ชิดขวาไว้ และขับรถต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร ซึ่งท่านจะพบทางแยกขวาไปยังท่าเทียบเรือได้ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นที่นิยมมาก ระหว่างทางท่านจะพบป้ายบอกทางไปยังท่าเทียบเรือโดยตลอด และเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปยังสนามบินตราดได้


รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ไปเกาะช้าง

รถโดยสารประจำทาง รถบัส รถทัวร์ ไปเกาะช้าง ราคาค่าโดยสารประมาณ 250 บาทต่อท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการของสถานีขนส่งได้สองสถานีคือ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และสถานีขนส่ง เอกมัย นอกจากรถโดยสารของบริษัทขนส่งเองแล้ว ท่านยังสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารของบริษัทเอกชนได้ด้วย อาทิเช่น บริษัทเชิดชัยทัวร์ บริษัทธนกวีขนส่ง เป็นต้น

การเดินทางโดยรถทัวร์จากหมอชิตและเอกมัย จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ มายังสถานีขนส่งจังหวัด ตราด หลังจากนั้นต้องต่อ รถสองแถว มายังท่าเรือเฟอร์รี่อีกประมาณ 30 นาที (ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท) หากท่านต้องการที่จะมายัง ท่าเรือแหลมงอบ (ผ่านท่าเรือ เซ็นเตอร์พอยท์ และท่าเรืออ่าวธรรมชาติ) โดยที่ไม่เข้าสถานีขนส่งจังหวัดตราด ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทขนส่งได้เช่นกัน แต่จะมีรถโดยสารให้บริการวันละ 2 รอบ และออกจากสถานีขนส่ง เอกมัย เท่านั้น


รถสองแถวไปท่าเรือ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทรศัพท์ 02 391 2237 สาขาตราด โทรศัพท์ 039 511 062
บริษัท ศุภรัตน์ทัวร์ โทรศัพท์ 02 391 2231 สาขาตราด โทรศัพท์ 039 511 481 , 081 820 6838
บริษัท โชคอนุกูล โทรศัพท์ 02 392 7680 สาขาตราด โทรศัพท์ 039 511 208
รถบัส 99 โทรศัพท์ 02 391 6846 สาขาท่าเรือแหลมงอบ โทรศัพท์ 089 752 5732 , 086 610 1115


ตารางเดินรถทัวร์ สถานีขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ - สถานีขนส่ง จ.ตราด


บริษัท ประเภทรถทัวร์ เอกมัย-ตราด ตราด-เอกมัย ค่ารถเที่ยวเดียว ค่ารถไป-กลับ
เชิดชัยทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1
(45 ที่นั่ง)
06.00
07.00
09.30
11.00
12.30
14.00
15.30
17.30
19.30
20.30
22.00
23.30
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
18.00
23.00
23.00
241 บาท 456 บาท
ศุภรัตน์ทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1
(40 ที่นั่ง)
08.30
10.30
12.00
16.40
18.30
22.30
08.30
10.30
12.00
14.30
17.00
23.00
241 บาท 456 บาท
โชคอนุกูลทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1
(40 ที่นั่ง)
13.15
23.30
09.30
23.00
241 บาท 456 บาท
บ.ขนส่ง จำกัด ปรับอากาศชั้น 2 06.00
07.00
09.00
11.00
12.30
14.30
16.00
17.30
24.00
06.30
07.30
08.30
09.30
11.30
13.00
15.00
17.00
23.30
188 บาท ไม่ระบุ

ตารางเดินรถทัวร์ สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ - สถานีขนส่ง จ.ตราด


บริษัท ประเภทรถทัวร์ หมอชิต-ตราด ตราด-หมอชิต ค่ารถเที่ยวเดียว ค่ารถไป-กลับ
เชิดชัยทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1
(42 ที่นั่ง)
08.30
15.30
08.30
14.30
248 บาท ไม่ระบุ
ศุภรัตน์ทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1
(42 ที่นั่ง)
06.00
09.30
12.30
15.30
17.30
23.30
07.30
09.30
12.30
16.00
23.30
248 บาท 474 บาท


ตารางเดินรถทัวร์ สถานีขนส่งเอกมัย กรุงเทพฯ - ท่าเทียบเรือแหลมงอบ จ.ตราด


บริษัท ประเภทรถทัวร์ จากเอกมัย จากแหลมงอบ ค่ารถเที่ยวเดียว ค่ารถไป-กลับ
รสบัส 99
ปรับอากาศชั้น 1
(42 ที่นั่ง)
07.45
09.45
12.30
14.00
16.00
250 บาท 486 บาท


เครื่องบินโดยสาร เส้นทาง กรุงเทพฯ - ตราด


เครื่องบินไปเกาะช้าง


การเดินทางโดยเครื่องบินจะไม่มีบริการเครื่องบินไปเกาะช้างโดยตรง แต่จะใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสนามบินตราด โดยมีสายการบินเพียงสายการบินเดียว ที่ให้บริการคือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยใช้เส้นทางการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ มายังสนามบิน ตราด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

นอกจากนี้ทางสนามบิน ตราด จะมีบริการ รถตู้ รับ - ส่ง ผู้โดยสาร โดยออกจากสนามบิน ตราดและจะบริการส่งถึงโรงแรมบนเกาะช้าง ราคาค่าบริการของ รถตู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับระยะทาง และความใกล้ ไกลของโรงแรม ที่ต้องการให้ไปส่ง (ประมาณ 300 - 700 บาท)

ราคาตั๋ว ของเครื่องบินโดยสารจะอยู่ประมาณท่านละ 3,000+ บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทาง และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โทรศัพท์ 02 265 5555

เรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง


เรือที่ให้บริการข้ามฝั่งระหว่างตราด - เกาะช้าง ปัจจุบันมีท่าเรือให้บริการอยู่สามแห่งคือ


ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ (Center Point Pier)

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์มีจะมีเรือเฟอร์รี่ ให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง โดยออกจากท่าเรือแหลมงอบฝั่ง จ.ตราด ไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า เกาะช้าง ท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยท์จะอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมงอบมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร เป็นท่าเรือที่ใช้งานมานานมาก คนในพื้นที่รู้จักกันดีและนิยมใช้บริการท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่อยู่ ตลอด
เรือออกทุกๆ 1 ชั่วโมง
จากท่าเรือฝั่ง จ.ตราด เที่ยวแรก เวลา 06:30น. เที่ยวสุดท้าย 19:00น.
จากเกาะช้าง เที่ยวแรก เวลา 06:00น. เที่ยวสุดท้าย 19:00น.


อัตราค่าโดยสาร
- รถยนต์ 4 ล้อ เที่ยวเดียว 100 บาท ไปกลับ 180 บาท
- ผู้โดยสาร เที่ยวเดียว 80 บาท ไปกลับ 140 บาท ( แล้วแต่ช่วงเทศกาล )
- รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 100 บาท ราคารวมคนขับรถและผู้โดยสารฟรี 2 ท่าน
- รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท ราคารวมคนขับรถและผู้โดยสารฟรี 2 ท่าน
ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง เรือเข้าเทียบที่ท่าเรือท่าเรือด่านเก่า บนเกาะช้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 039 538 196


ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ หรือท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้วิ่งประจำทางเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด ลักษณะคล้ายเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสมุย ซึ่งจะใช้ เรือเฟอร์รี่ ขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 300 คน และรถยนต์ ได้อีกประมาณ 40 คัน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน สะดวกสบาย เพราะปัจจุบัน ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง มีการปรับปรุงตัวเรือให้มีความทันสมัยมากขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น มีน้ำ และอาหารจำหน่ายบนเรือ ห้องน้ำปรับเปลี่ยนให้มีความสะอาดมากขึ้น และสามารถแล่นได้เร็ว เพราะทำเลที่ตั้งของท่าเรือเฟอร์รี่อยู่ในจุดที่แคบที่สุด ระหว่างเกาะช้างอ่าวสับปะรดกับฝั่ง จ.ตราดที่อ่าวธรรมชาติ
เรือออกทุกๆ 45 นาที
จากท่าเรือฝั่ง จ.ตราด เที่ยวแรก เวลา 06:30น. เที่ยวสุดท้าย 19:00น.
จากเกาะช้าง เที่ยวแรก เวลา 07:00น. เที่ยวสุดท้าย 19:00น.


อัตราค่าโดยสาร (ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับตั๋วไปกลับนะครับ)
- รถยนต์ 4 ล้อ เที่ยวเดียว 100 บาท
- คนขับรถ ผู้โดยสาร เที่ยวเดียว 80 บาท
- รถยนต์ 6 ล้อ เที่ยวเดียว 200 บาท
- รถยนต์ 10 ล้อ เที่ยวเดียว 1,000 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40 นาที เรือออกจากอ่าวธรรมชาติไปขึ้นฝั่งเกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่อ่าว สับปะรด ใกล้ๆกับ ท่าเรือด่านเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 039 538 288 ถึง 9


เรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง


ท่าเรือไม้ หรือท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่าเรือกรมหลวงฯ)

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00น. ไปจนถึงเวลา 17:00น. เรือจะออกทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง


อัตราค่าโดยสาร
- ผู้โดยสารไป-กลับคนละ 120 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เรือเข้าเทียบที่ท่าเรือท่าเรือด่านเก่า บนเกาะช้าง

การเดินทางบนเกาะช้าง


การเดินทางบนเกาะช้าง จะมีรถสองแถวสีขาวให้บริการอยู่ ที่มักเรียกว่า "แท็กซี่ เกาะช้าง" โดยตามปกติจะมีรถสองแถวให้บริการประจำทางทุก ๆ ต้นชั่วโมงหรือตามเวลาเข้าเทียบท่าของเรือเฟอร์รี่ รถสองแถว จะมีเส้นทางให้บริการจากท่าเรือ ไปจนถึงหมู่บ้านบางเบ้า อัตราค่าโดยสารไม่แน่นอน ขึ้นกับระยะทางและจำนวนผู้โดยสารที่ร่วมทางไปด้วย ปกติแล้วค่าโดยสารจากท่าเรือเฟอร์รี่ มาหาดทรายขาวจะคิดราคาค่าโดยสารท่านละ 50 บาท (แนะนำให้สอบถามราคาค่าบริการกันก่อนนะครับ) หรือหากท่านไม่ต้องการรอรถตามเวลา ก็สามารถทำการเช่าเหมาคันได้


รถสองแถวบนเกาะช้าง