เที่ยวเกาะช้าง มีเวลาว่างแค่สองวันก็เที่ยวได้
แพ็คเกจรวมที่พัก อาหาร และเที่ยวดำน้ำ
สำหรับท่านที่มีเวลาว่างช่วงสั้นๆ
หรือวันหยุดสุดสัปดาห์

แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง แบบ 2 วัน 1 คืน


แพ็คเกจเกาะช้าง แบบ 2 วัน 1 คืน สำหรับท่านที่มีเวลาไม่มากสำหรับวันหยุดพักผ่อนอาจจะมาวันเสาร์ กลับวันอาทิตย์ โดยโปรแกรมนี้จะรวมห้องพัก อาหาร และกิจกรรมดำน้ำด้วยเช่นกันครับ


ราคานี้รวม หมายเหตุ
* ห้องพักจำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
* อาหารรวม 2 มื้อ (เช้า 1, เย็น 1)
* ไกด์ และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวก
* กิจกรรมหลัก 1 อย่าง
* กิจกรรมหลัก 1 อย่าง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะรัง เต็มวัน เรือไม้ (รวมมื้อเที่ยง)
2. ดำน้ำดูปะการังและตกปลา ครึ่งวัน เรือไม้ (รวมมื้อเที่ยง)
** ไม่เลือกกิจกรรมใดเลย รับส่วนลดท่านละ 400 บาท **

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  วันแรก
  เดินทางถึงที่พัก เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอินเข้าห้องพัก
หลังเก็บสัมภาระออกเดินทางจากที่พักไปยังท่าเทียบเรือบางเบ้า
09:00น. (กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง) ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบางเบ้า มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำบริเวณหมู่เกาะรัง
ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของเกาะช้าง ในบริเวณนี้จะมีแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์สวยงามมาก
ชมความสวยงามของปะการัง, สนุกกับการให้อาหารฝูงปลาที่มีอยู่อย่างชุกชุม โดยท่านสามารถเลือก
สนุกกับการดำน้ำ หรือแวะพักผ่อนบนชายหาดได้ตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารกลางวัน
16:00น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบางเบ้า บริการรถส่งกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
18:30น. รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักที่ท่านเลือก) หรือรับประทานอาหารที่ร้านไอยราซีฟู้ด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองพร้าว หลังรับประทานอาหาร เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อยท่ามกลางสายน้ำและป่าลำพูในบริเวณนี้ ซึ่งนับได้ว่ามีแมลงหิ่งห้อยมากที่สุดอีกบริเวณหนึ่งของเกาะช้าง
21:00น. หลังรับประทานอาหารเดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  วันที่สอง
07:00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00น. เช็ค-เอ้าท์จากที่พัก ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา


ผู้เขียน: ThaiSmileTravel Koh Chang

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม หรือต้องการจองแพ็คเกจทัวร์ กรุณาติดต่อที่
ไทย สไมล์ ทราเวล (10:00น.-20:00น.) , Line ID : thaismile_travel
Mobile: 063 296 6497 (Hot Line) และ 063 414 6629
อีเมล์ : booking@kohchangebooking.com และ thaismile_travel@hotmail.com