จองแพ็คเกจเกาะช้าง กับโรงแรมชั้นนำ
ด้วยขั้นตอนการจองง่ายๆ
เลือกชำระเงินแบบแบ่งจ่ายสบายๆ
ให้คุณสนุกกับการพักผ่อนในวันหยุด

วิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ และการชำระเงิน


ขั้นตอนการจองแพ็คเกจทัวร์


เลือกแพ็คเกจทัวร์ตามที่ท่านชอบจากหน้า แพ็คเกจทัวร์เกาะช้าง
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบห้องว่าง หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
Line ID : thaismile_travel
Mobile :063 296 6497 (Hot Line) และ 063 414 6629 (10:00น.-20:00น.)

ขั้นตอนการชำระเงินแพ็คเกจทัวร์


ภายหลังการตรวจสอบห้องพักและยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์จากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์แล้ว
ท่านจะได้รับอีเมล์รายละเอียดการจองแพ็คเกจทัวร์ของท่าน พร้อมทั้งวิธีการชำระเงิน จากเราอีกครั้ง
ซึ่งจะมีระยะเวลาการชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองแพ็คเกจทัวร์ของท่านตามช่วงเวลาที่ท่านเข้าพักดังนี้


Low Season :
เข้าพักระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม) จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมล์รายละเอียดการจอง
• ชำระค่ามัดจำ 40% จากยอดชำระเต็มจำนวน ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 7 วัน

กรณีที่จองก่อนวันเข้าพักน้อยกว่า 30 วัน ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน

High Season :

เข้าพักระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม) จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมล์รายละเอียดการจอง
• ชำระค่ามัดจำ 40% จากยอดชำระเต็มจำนวน ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 15 วัน

กรณีที่จองก่อนวันเข้าพักน้อยกว่า 30 วัน ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน


Peak Season :

เข้าพักระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม) รวมไปถึงช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

• ชำระค่ามัดจำ 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมล์รายละเอียดการจอง
• ชำระค่ามัดจำ 40% จากยอดชำระเต็มจำนวน ก่อนวันเข้าพัก 45 วัน
• ชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนวันเข้าพัก 30 วัน

กรณีที่จองก่อนวันเข้าพักน้อยกว่า 45 วัน ชำระค่ามัดจำ 50% จากยอดชำระเต็มจำน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองและการยกเลิกการจอง


การเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะต้องกระทำผ่านทางเรา ไทย สไมล์ ทราเวล เท่านั้น ไม่สามารถทำได้โดยตรงกับโรงแรม เช่น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก การเปลี่ยนวัน/เวลาเข้าพัก, การขอเข้าห้องพักก่อนเวลาที่กำหนด, การขอเข้าพักช้ากว่ากำหนด หรือการขอยกเลิกการการจอง


การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์


การขอเพิ่มจำนวนแพ็คเกจทัวร์ จะขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้น ทางโรงแรมมีห้องว่างสำหรับท่านหรือไม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบห้องว่างกับทางโรงแรมอีกครั้ง ถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ (ลดจำนวนคน) อันเป็นผลให้ต้องมีการคืนเงิน เราจำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 10% ของยอดเงินที่จะต้องคืน การขอเปลี่ยนแปลงการจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลก็ต่อเมื่อท่านได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราเรียบร้อยแล้ว

การขอยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์


นโยบายการขอยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์นี้ สามารถใช้ได้กับทุกๆ รายการในการจอง ยกเว้นในกรณี ที่โรงแรมที่ใช้ในแพ็คเกจทัวรจะมีสัญญาและเงื่อนไขอื่นแตกต่างออกไปจากนี้ โดย ไทย สไมล์ ทราเวล จะถือเอาเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกออกโดยโรงแรมเป็นหลักเหนือเงื่อนไขที่แสดงไว้ด้านล่างนี้


Low Season :

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม)
หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้

• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพักตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 14-8 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 7-0 วัน จะไม่มีการคืนเงิน


High Season :

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม)
หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้

• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพักตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 14-8 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 7-0 วัน จะไม่มีการคืนเงิน


Peak Season :

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 20 มกราคม (หรือตามนโยบายของแต่ละโรงแรม)
หากมีการขอยกเลิกการจอง จะมีเงื่อนไขดังนี้

• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพักตั้งแต่ 46 วันขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 10% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 45-31 วัน มีค่าธรรมเนียม 50% จากยอดชำระเต็มจำนวน
• ขอยกเลิกการจอง ก่อนวันเข้าพัก 30-0 วัน จะไม่มีการคืนเงิน

** กรณีที่ไม่เข้าพัก (No Show/Non-use of reservation) **
** หรือหากไม่เข้าพักตามกำหนดโดยไม่มีการแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้า **
** หรือยังไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันยกเลิกจากทางเราแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น **

การรับเงินคืนภายหลังยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์


ในกรณีที่มีการโอนเงินคืนภายหลังการยกเลิกการจองแพ็คเกจทัวร์ จะทำการโอนเงินกลับเข้าชื่อบัญชีของผู้จองเท่านั้น (ภายใน 30 วัน) และจะทำการหักค่าธรรมเนียมของธนาคารก่อนทำการโอน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการโอนจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร

จองออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม กรุณาติดต่อที่
ไทย สไมล์ ทราเวล (10.00น.-20.00น.) , Line ID : thaismile_travel
Mobile: 063 296 6497 (Hot Line) และ 063 414 6629
อีเมล์ : booking@kohchangebooking.com และ thaismile_travel@hotmail.com